کد: 34-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:  کیف اداری طرح چرم کروکودیلی
دارای دو قفل پیچکی
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف