کد: 31-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
کیف اداری طرح چرم
دارای 2قفل پیچکی
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف