کد: 26-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری طرح چرم 
دارای یک قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی فلزی جهت حمل کیف