کد: 23-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
کیف اداری طرح چرم
دارای 2قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف
داخل کار دارای یک محفظه زیپدار و دارای انواع جای خودکار و کارت