کد: 19-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:  کیف اداری طرح چرم دوقفل
دارای 2قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی فلزی جهت حمل کیف