کد: 18-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:  کیف اداری طرح چرم دارای یک قفل 3رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف