کد: 15-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
  کیف اداری طرح چرم تک قفل
دارای یک قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف