کد: 12-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری طرح چرم دوردوخت زبانه دار
دارای 2قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف
پشت کار دارای یک محفظه زیپدار