کد: 11-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
 کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات: کیف اداری طرح چرم دور دوخت
دارای 2قفل 2رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف