کد: 02-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
کیف اداری طرح چرم
دارای یک قفل 2رمز
 دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و دو بند کوتاه دستی جهت حمل کیف
جلوی کار دارای 2جیب می باشد