کد: 01-610
نام محصول: کیف اداری چرم مصنوعی
توضیحات:
کیف اداری طرح چرم
طرح کروکودیلی
دارای یک قفل 3رمز
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی فلزی جهت حمل کیف
دارای 2 طرح کمربندی در جلوی کار