کد: 08-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  فنجان سرامیک مجیک(حرارتی)
امکان تغییر رنگ در زمان استفاده از آبجوش