کد: 06-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  ماگ سرامیک قاشق دار