کد: 03-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات:  فنجان سرامیک دسته و داخل رنگی