کد: 06-600
نام محصول: کیف اداری چرم طبیعی
توضیحات: کیف اداری چرم طبیعی دو طرفه دو طبله قفل رمزدار
رویه کار یک قفل سه رمز
پشت کار دو قفل دو رمز
 دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف 
داخل کیف دارای جای خودکار و کارت می باشد.