کد: 13-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات:   USB-OTG
در رنگ ها ی متنوع
در ظرفیت های متنوع