کد: 04-600
نام محصول: کیف اداری چرم طبیعی
توضیحات:
چرم طبیعی تک طبله تک قفل
دارای قفل 3رمز
دارای یک محفظه زیپدار داخل کیف
دارای یک بند دوشی با قابلیت تنظیم و یک بند کوتاه دستی جهت حمل کیف
چرم طبیعی گاوی