021-66760913
کد: 07-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات:  جنس استیل
جا کلیدی
ظرفیت 16GB