کد: 03-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات:  USB-GTO
در رنگ ها متنوع
در ظرفیت های متنوع