کد: 01-420
نام محصول: فلش مموری تبلیغاتی
توضیحات:  USB
ظرفیت 16GB