021-66760913
کد: 46-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  ساعت چوبی
مدل 5174
سایز: 250*330 mm