کد: 44-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  ساعت چوبی
مدل 5199LN
سایز: 500 mm