کد: 42-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  ساعت چوبی
مدل 6427
سایز: 580 mm