کد: 41-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات:  ساعت چوبی
مدل 6101
سایز: 580 mm