کد: 40-410
نام محصول: ساعت دیواری
توضیحات: ساعت چوبی
مدل 6211
سایز: 580 mm