کد: 35-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: ماگ سرامیک شرکت نسپرسو