کد: 17-250
نام محصول: سالنامه پالتویی رادین
توضیحات: 1.8
روزشمار
جلد ترمو بافت دار
لیزر
داغی
رنگ: عسلی - قهوه ای - لاجوردی