کد: 19-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: فنجان سرامیکی Full Black