کد: 16-400
نام محصول: لیوان تبلیغاتی و ماگ
توضیحات: ماگ سفید سرامیکی بلند