کد: 22-103
نام محصول: کارت ویزیت
توضیحات: کارت ویزیت گالری پارچه و پرده ورسای
سلفون مات
سایز 8/5x5/5