021-66760913
کد: 04-128
نام محصول: فولدر
توضیحات: فولدر شهرداری منطقه 10
کاغذ گلاسه 150 گرم
سایز A4
سلفون مات
قالب