کد: 02-125
نام محصول: کاغذ کادو
توضیحات: کاغذ کادو دانشگاه تهران
سایز 70x50