کد: 06-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت بیمه سایپا
کاغذ تحریر 80 گرم
سایز A6