کد: 05-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت گروه صنعتی یاران
کاغذ تحریر 80 گرم
سایز A3