کد: 02-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت بانک سپه
کاغذ تحریر 70 گرم
سایز A5