کد: 01-144
نام محصول: برگه یادداشت
توضیحات: برگ یادداشت شرکت دنیای بتن پارسیان
کاغذ تحریر 80 گرم
سایز A3