کد: 04-127
نام محصول: تراکت (فلایر)
توضیحات: تراکت خانه برگر
سایز A5
گلاسه براق 135