کد: 02-127
نام محصول: تراکت (فلایر)
توضیحات: تراکت بیمه ملت
سایز A5
گلاسه براق 115