کد: 13-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت گرماتاب
کاغذ کهلر 120 گرم
چاپ چهار رنگ