کد: 12-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت انتشارات مبتکران
کاغذ تحریر 120 گرم
چاپ چهار رنگ