کد: 11-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت ALU SWISS
کاغذ کارتی فابریانو 100 گرم
چاپ سه رنگ