کد: 09-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 پارسان درمان پاد
کاغذ کهلر 100 گرم
چاپ سه رنگ