کد: 08-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت برنا درب صنعت
کاغذ تحریر 120 گرم
چاپ دو رنگ