کد: 07-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت سی نگسن ورزشی پرشیا
کاغذ کتان 120 گرم
چاپ دو رنگ