کد: 06-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت اطلس سازه آراس
کاغذ کارتی فابریانو 100 گرم
چاپ چهار رنگ