کد: 05-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 دانشگاه تهران
کاغذ تحریر 120 گرم
چاپ سه رنگ