کد: 03-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت کارگذاری بیمه سایپا
کاغذ کهلر 120 گرم
چاپ سه رنگ