کد: 02-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 فروشگاه پارس آلومینیوم
کاغذ تحریر 100 گرم
چاپ دو رنگ