کد: 01-105
نام محصول: پاکت A4 و A3
توضیحات: پاکت نامه A4 شرکت آرامش پژوهان ایرانیان
کاغذ کتان 100 گرم
چاپ چهار رنگ