کد: 13-102
نام محصول: سربرگ A5
توضیحات: سربرگ شرکت واسپاری گسترش تجارت و سرمایه ایرانیان
کاغذ تحریر 100 گرم
چاپ دو رنگ
یک رو